Oznámení akcionářům

Název společnosti: bp služby, a. s.
Sídlo společnosti: Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 Havlíčkova 234/1
Identifikační číslo společnosti: 451 93 428
Zápis a vznik společnosti: společnost byla zapsána do OR dne 28. 4. 1992 a vznikla dnem 1. 5. 1992.
Účetní závěrky a výroční zprávy jsou uveřejňovány v databázi Obchodního rejstříku
a lze je naleznout na stránkách justice.cz ZDE.